Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Podnikatelská půjčka

Komu je půjčka určena:
Půjčky jsou určeny firmám (fyzickým a právnickým osobám). Jsou řešením potřeby finančních a investičních prostředků pro podnikání v situacích, kdy např. není možné získat úvěr v potřebné výši v bance. Půjčky jsou určeny podnikatelům, kteří potřebují větší částku a mohou poskytnout zajištění ve formě zástavy majetku. Podnikatelé nemusí mít historii.

Charakteristika:
# Podnikatel může mít dluh vůči státu (správa soc.zabezpečení, finanční úřad) a tento dluh bude v případě schválení půjčky jejím vyplacením uhrazen.
# Splatnost již od 1 měsíce! Výhoda pro ty, kteří rychle "otáčejí" peníze, a často potřebují překlenovací rychlý úvěr.

výše půjčky: od 50 000 Kč výše (neplatí se žádný poplatek)

splatnost: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 měsíců (splatnost lze přizpůsobit požadavkům žadatele o půjčku)

splácení: standardně pravidelnými měsíčními splátkami, dle požadavku klienta lze způsob splácení individuálně upravit

výplata: neúčelově, bezhotovostně na účet klienta.

zajištění: zástava nemovité věci, případně věci movité (dozajištění - např. ručení 3. osoby)

další: neúčelovost, možnost revolvingu (poskytnutí dalších finančních prostředků po doplacení půjčky)

Podmínky pro schválení:
# individuální posouzení každé žádosti s ohledem na ekonomickou situaci žadatele a na kvalitu nabízené zástavy

Doklady nutné k sepsání žádosti:
# podnikatel - fyzická osoba: kopie obč.průkazu podnikatele + manžela/-ky
# podnikatel - právnická osoba: kopie obč.průkazů statutárních zástupců společnosti
# bankovní spojení
# kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k hlavní činnosti podnikání
# výpis z Obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)
# kopie daňového přiznání za poslední 2 roky (včetně všech příloh) + poslední čtvrtletní ekonomické výkazy
# aktuální potvrzení finančního úřadu a správy soc. zabezpečení o stavu účtu žadatele o půjčku u těchto organizací
# přílohy související s nabízeným zajištěním: nabývací listiny k zástavě (například kupní smlouva, darovací listina, technický průkaz apod.), výpis z katastru nemovitostí, fotografie apod.

Výhody půjčky:
# největší výhodou půjčky je snadný přístup podnikatelů k půjčce
# sepsání a vyřízení žádosti o půjčku je bezplatné
# každá žádost o půjčku je individuálně posouzena a výše půjčky závisí pouze na bonitě klienta - jeho ekonomické situaci a kvalitě nabízené zástavy. Zástavou v tomto případě může být nemovitý, případně movitý majetek (půjčku lze dozajistit např. ručením třetích osob, zástavou cenných papírů apod.) Půjčka je navíc vždy zajištěna směnkou klienta s avalem manžela/ky (pokud je žadatel ženatý/vdaná), pokud se jedná o právnickou osobu pak avalem vlastníků společnosti (u s.r.o. vždy, u ostatních společností individuálně)
# k žádosti o poskytnutí podnikatelské půjčky není nutné dokládat podnikatelský záměr ani znalecký posudek na dokládaný majetek